Nederlands

Bodem- en cultuurmonument

Oud voorchristelijk walburchtcomplex en prehistorisch cultusoord. Massieve stapelmuren van rotsen met sloten verbinden de rotstorens met elkaar. Een monument van de eerste orde in Westfalen.

Archeologisch reservaat

De opgravingen van de archeologische monumentenzorg moeten licht brengen in de duisternis van de prehistorie. Misschien kunnen zij ooit de mysteries uit het verleden doorgronden.

Beschermd gebied

De rotsen en blokvelden vormen een habitat voor wilde planten en ook zeldzame en bedreigde bloeiende planten evenals voor korstmossen en mossen, waarvan sommige uit de ijstijd stammen. Tegelijkertijd zijn ze broedplaatsen voor zeldzame vogelsoorten, zoals de slechtvalk. Een beschermd gebied met een bijzonder karakter en van buitengewone schoonheid. Gekenmerkt door de opvallende rotsen Bornstein, Goldstein, Feldstein en Ravenstein.

Ontstaansgeschiedenis

De 90 m hoge porfi errotsen op de Istenberg, die van ver af zichtbaar zijn, zijn ongeveer 380 miljoen jaar geleden in het Devoon ontstaan door de uitstroom van gesmolten magma en de latere plooiing.

Bosbouw en cultureel beheer

Het „Graugreben‘sche bos“ levert de natuurlijke grondstof hout, waardevolle sier- en kerstbomen evenals brandhout. Daarnaast levert het bos fi jne wildbraad uit het jachtgebied. De goed onderhouden bossen en velden bieden een hoge recreatieve waarde en zorgen voor een natuurlijke omgeving. Ze beschermen water en lucht en vormen zo een prachtig plekje op onze aarde. Op deze manier ondersteunt de eigenaarsfamilie ook het behoud van de aan haar toevertrouwde monumenten en beheert zij een waardevol archief.

Informatie- en service center

Beelden, teksten en tentoonstelling over

  • het fascinerende ontstaan van de Bruchhauser Steine 380 miljoen jaar geleden
  • de geheimzinnige walbouw als vluchtburcht en cultusplaats
  • de zeldzame plantenwereld met ijstijdelijk voorkornen
  • de slechtvalk en zijn broedplaats

Prijzen en openingstijden